Hjem

Vi bygger bro

 

 

 

 

 

 

Regnskab & Bogføring

JJ-Consult varetager bogføring af alle typer regnskaber.

Du kan vælge at outsource regnskabet til os fuldstændigt, eller blot lade os varetage dele i bogføringen af dit regnskab.

Vi er i løbende dialog med dig og står altid til rådighed, når du har behov for det.

 

Finans- Debitor- og Kreditorbogholderi

Kontering, bogføring og afstemning af finansbilag, kundefakturering og registrering/rykning af indbetalinger, registrering og betaling af leverandørfakturaer.

 

Rapporter og årsafslutninger

Udarbejdelse af løbende måneds- og kvartalsrapporter, samt drift- og likviditetsbudgetter, momsopgørelser og indberetning. Opstilling af personlige regnskaber, årsrapporter, skatteopgørelser og selvangivelser

 

Hvor udføres arbejdet?

Arbejdet udføres på JJ-Consults adresse

 

Administration

JJ-Consult kan varetage alle dine administrative opgaver.

 

Løn- og personaleadministration

Lønafregninger via lønbureau, herunder opgørelse af søn-/helligdage – og feriegodtgørelser. Tolkning af overenskomstmæssige forhold og assistance ved nyansættelser.

 

Offentlige myndigheder

Kontakt til banker og offentlige myndigheder, herunder deltagelse i møder.

 

Opbygning af forretningsgange

Opbygning af forretningsgange og kortlægning af flaskehalse og kritiske beslutningsprocesser.

 

Forældrekøb

Rådgivning om skattemæssige forhold ved køb af udlejningslejlighed til familiemedlemmer.

Udarbejdelse af regnskab og selvangivelser

Jens E Jørgensen, MPA

JJ-Consult - 2014