Rådgivning

Rådgivning

Jens E Jørgensen, MPA, HD (A)

 

Opstart af virksomhed

Vi yder rådgivning i forbindelse med opstart af ny virksomhed, virksomhedsformer idégrundlag og handlingsplaner.

 

Skat

Information om forskellige skatteregler som eksempelvis personbeskatning, virksomhedskatteordning, kapitalafkastordningen og multimediebeskatningen.

 

Investering

Rådgivning i forbindelse med nyanskaffelse af anlægsaktiver og finansieringsformer.

 

Sparring

Med udgangspunkt i virksomhedens regnskabstal og sparring med indehaver og / eller virksomhedsleder, gennemgang af virksomhedens status, udvikling og muligheder.

 

Overenskomster

Info om generelle overenskomstforhold i forbindelse med ansættelse af medarbejdere.

 

Andet

Kontakt og introduktion til eksterne rådgivere som eksempelvis. advokat, revisor, it- og

forsikringskonsulent.

 

Forældrekøb

Rådgivning om køb og finansiering ved køb af lejlighed

 

Privatøkonomisk Rådgivning

Rådgivning om alle typer af privatøkonomiske problemstilinger

JJ-Consult - 2014